Autobusom bezpečne, pohodlne a načas!
+421 (0)917 745 312
Streda, 4. októbra 2023 meniny
► ÚVOD
► FOTOGALÉRIA
► OBJEDNÁVKA
► INFO
► KONTAKT
Etický kódex dopravcu
Poskytujeme kvalitné, spoľahlivé a bezpečné zmluvné dopravné služby v autobusovej doprave, pričom našou kľúčovou hodnotou je spokojnosť zákazníka. Spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti prevádzky prikladáme najvyššiu prioritu.
1. Rešpektujeme každého klienta a vždy vynaložíme maximálne úsile na nájdenie vzájomne výhodného riešenia jeho požiadaviek.
2. Vždy a za každých okolností dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia pri výkone práce, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a majetku naších klientov.
3. Každý zamestnanec je povinný vykonávať svoju prácu tak, aby uspokojil prepravné potreby klienta. Pri komunikácií je povinný správať sa vždy profesionálne, dodržiavať princípy rešpektu, uznania, empatie a ústretovosti. Každý problém klienta je povinný riešiť diskrétne a zdvorilo.
4. Vždy poskytujeme včasné, úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich službách. Je pre nás neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužívala nevedomosť alebo nedostatok informácií klienta.
5. Vzájomné vzťahy s klientmi udržiavame vždy v rovine zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.
6. V prípade akéhokoľvek sporu deklarujeme ochotu rokovať, hľadať kompromisné riešenia s cieľom nájsť korektné a vzájomne výhodné vysporiadanie.
  • vnútroštátna preprava osôb
  • medzinárodná preprava osôb po celej Európe
  • jednocestný, účelový transfér
  • poznávacie zájazdy
  • pobytové zájazdy
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2010 - 2023 EL-DE trans (eldetrans.sk).
Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2023 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.